Hafriyat Atıkları

İnşaat(Hafriyat) Atıkları Her geçen gün artan insan popülasyonu, günden güne yaşam standartları ve sosyoekonomik yapı gerek atıkların kapladığı yeri gerekse de atığın içeriğini(ihtiva ettiği maddeleri) çeşitlendirerek kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. 2000’li yıllardan sonra özellikle katı atıkların kontrol edilebilmesi ve yönetimi, günümüz toplumların en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Şehi...