Atıkların Sınıflandırılması

Atıklar Nasıl Sınıflandırılır? Atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin tasarımı, tesisi ve işletilmesi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir.   Sınıflandırma işleminde değişik yaklaşımlar olmasına karşın genellikle atıklar; Bileşimine ve ihtiva ettiği maddelerin özelliklerine, Kaynakla...