Tehlikeli Atıklar

Çevre ve insan sağlığı için zararlı olan yanıcı, yakıcı, korozif patlayıcı, kansorajen, tahriş edici ve zehirli atıkların tümü tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre bu tür atıkların belli başlı işlemlere tabi tutulması gerekmektedir. Ülkemizdeki en yaygın tehlikeli atıklar; -Kullanılmış kimyasal madde atıkları, -Tehlikeli maddeyle kirlenmiş eldiven ve üstübü bezleri,...

Atıkların Sınıflandırılması

Atıklar Nasıl Sınıflandırılır? Atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin tasarımı, tesisi ve işletilmesi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir.   Sınıflandırma işleminde değişik yaklaşımlar olmasına karşın genellikle atıklar; Bileşimine ve ihtiva ettiği maddelerin özelliklerine, Kaynakla...