Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 30.12.2009 tarihinde ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun araçlara, yani herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan maddelere denmektedir. Genel olarak ömrünü tamamlamış araçlar;...