Tehlikeli Atık Yönetimi Planı nedir? Niçin yapılır?

  1- Tehlikeli Atık Yönetim Planı nedir?   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)’nde tanımlanan şekliyle; Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.   2-İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları Niçin Yapılır?    İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları; bir ilde oluşan tehlikeli...