Aslında Atık Dediğimiz Şey Tam Olarak...

   Atık en basit tanımı ile "ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra atılan kısmıdır. Evde, işte, sanayide, tarımda, turizmde, inşaat sektöründe, fabrikalarda ve çeşitli alanlarda sürekli doğaya atık vermekteyiz. Peki hayatımızın her alanında bulunan atıklar, atıkların miktarları ve tüketim alışkanlıkları ile atıklar arasındaki ilişkiyi biliyor muyuz?    ...

Dünyada ve Türkiyede Geri Dönüşümün Tarihi

      Geri Dönüşümün Tarihçesi     Geri dönüşüm, çevresel ve ekonomik sebeplerden dolayı her zaman önemli olmuştur. Eski zamanlarda kılıçlar, tencereler vb metal parçaları eritilerek metal paralar ve kullanılacak başka ev eşyaları elde edilerek farkında olmadan yüzyıllar önce geri dönüşümün temelleri atılmıştır.Kaynakların az olduğu eski dönemlerde yapılan ark...

Coca Cola’dan İlginç Geri Dönüşüm Projesi

Coca Cola’nın Vietnam’da başlattığı geri dönüşüm kampanyası boş kola şişelerinin aktif bir şekilde kullanımını sağlayıp onları farklı objelere dönüştürmektedir. Günümüzün en büyük sorunlarından biri atık sorunu; bu elektronik, plastik vb atıklar seklinde tabiata büyük zararlar vermektedir. Günümüz modern dünyasında olan tüketim çılgınlığı bu atıkların artmasına en büy&uum...

Tüm özellikleri ile geçici atık depolama sahaları

Geçiçi Atık Depolama Sahası    Geçici atık depolama sahası günümüzde atık toplama sahası içerisinde önemli bir yere sahiptir. Sadece atıkları geçici olarak toplama değil aynı zamanda onların kontrollü bir ortamda düzenli olarak tutulup, çevreye verebileceği zararı büyük ölçüde önleyerek üreticiye yarar sağlamaktadır.  Geçici atık depola...

%100 Çözünebilirler Ne Kadar Çözünebilir ?

%100 Çözünebilirler Ne Kadar Çözünebilir ? Bu günlerde etrafta daha çok göremeye başladığımız bir ifade var: %100 çözülebilir yada ingilizce adıyla %100 biodegradable. Aslında tam anlamı biolojik olarak %100 çözünebilir olarak belirtebileceğimiz bu ifade bir maddenin kendi bileşiklerine biyolojik yollardan %100 çözünebileceğini ve bu bileşiklerin tekrardan kullanılabilecek hale geldiğini ifad...