Atık Akülerin Geri Kazanım Süreci

Akümülatörler yani kısaca aküler günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Kara taşıtları, deniz taşıtları, evlerimizde veya işyerlerinde kullandığımız bilgisayarların güç kaynakları, aydınlatma aletleri, her türlü akülü oyuncaklar, bunlara en iyi örneklerdendir. Kullanım ömrü bitmiş atık akülerin geri kazanımı ve geri dönüşümü çevrenin korunması, ekonominin geliştirilmesi anl...

Geri Kazanılmayan Atıkların Deniz Kirliliğine Olan Etkisi

Kentsel, evsel ve endüstriyel atıkların doğrudan ya da dolaylı olarak denizlere bırakılması, gemi kazaları sonucu oluşan petrol atıkları, akarsulara atılan tarım atıklarının denizlere ulaşması, turizm  faaliyetleri denizlerimizde kirlilik oluşturmakta ve insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Atıkların denize bırakılması sonucu oluşan kirlilikler denizlerin kullanım kalitesini bozarak değerini  azaltmaktadır. Kirlilik oluşturan atıkları maddeler halinde sıralarsak; tarımsal...

Atık Camların Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Süreci

Günümüzde birçok farklı özelliği olan cam, plastik ürünler gibi şeklinin ve biçiminin bozulmaması, koku ve kullanıcıyı rahatsız edici tat vermemesi, kimayasal ürünlere karşı direnç göstermesi nedeniyle piyasaya sürülen birçok ürününambalajlanmasında ve saklanmasında kullanılmaktadır. Cam üretimi esnasında kullanılan maddeler doğal kaynaklarımızın tüketimine ve üretim sonucunda &cc...

Atık Lastiklerin(Ömrünü Tamamlamış Lastikler) Geri Dönüşüm Sektöründeki Önemi

Ömrünü Tamamlamış Lastik(ÖTL) nedir? Diş derinliği 1.6 mm‘nin altına düşmüş lastikler fiziksel özellikleri ve güvenilirliğinin yok olması nedeniyle kullanılamayacak duruma gelirler. Bu lastiklere ömrünü tamamlamış lastikler kısaca ÖTL denir. Lastikler eskidiğinde sürüş güvenliğini tehlikeye soktuğu için mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir. İşte ömrünü tamamlayan bu lastikler gün&uu...

Atıklarımı Neden Lisanslı Geri Dönüşüm Firmalarına Vermeliyim?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sanayi kuruluşlarında oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verilmemesi adına yaptığı çalışmaları ve önlemleri gün geçtikçe arttırmakta. Bu konuda yapılan çalışmaların başında revize ettiği ya da yayınladığı yeni yönetmelikler ve her geçen gün artan çevre denetimleri ve cezaları gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yaptığı aç...