Tehlikeli Atık Yönetimi Planı nedir? Niçin yapılır?

 

1- Tehlikeli Atık Yönetim Planı nedir?

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)’nde tanımlanan şekliyle;

Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.

 

2-İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları Niçin Yapılır? 

 

İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları; bir ilde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur. 

 

3-Planları kimler hazırlamalıdır?

 

a) Tehlikeli atık üreten tesisler 

b) Belediyeler (Evsel Tehlikeli Atıklar için)

c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

 

4- Tehlikeli atık üreten tesislerin yönetim planlarında neler olmalıdır?

 

Tehlikeli atık yönetim planlarının ÖNCELİKLE tehlikeli atık üreten sanayici tarafından doldurularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Sanayicinin hazırladığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilecek atık yönetim planları detaylı olmalıdır. Her tesisin atık yönetim planı farklı olabilir. Tesisin prosesine ve yönetim politikasına (atıkların geri kazanımı, bertarafı, ihraç edilip-edilmeyeceği, 3 yıl içinde kapasitenin artırılıp artırılmayacağı gibi) vs. göre değişebilir. Ancak, her yönetim planında mutlaka olması gerekenler;

-    Tesis içinde oluşan atıkların TAKY Ek-7’de verilen kodlar ve miktarları, 

-    Geçici depolama alanlarının durumunu gösteren bilgiler,

-    Atıkların ne kadarının geri kazanıldığı,

-    Ne kadarının bertarafa gönderildiği,

-    Atıkların gönderildiği geri kazanım ve bertaraf tesislerinin isim ve adresleri,

-    Atıklara uygulanan işlemler,

-    Tesis içinde atık minimizasyonu için yapılan işlemlerdir.

 

 

5- Belediyelerin hazırlayacağı yönetim planlarında neler olmalıdır?

 

    Belediyelerin hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planları, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkları kapsamakta olup ayrı bir format belirlenmemiştir. Ancak yönetim planları hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

-    Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar kaynağında ayrı mı toplanıyor, yoksa ayırma ünitesi mi var belirtilmelidir. Bunların hiçbiri yoksa ne planlandığı belirtilmelidir. Amaçlar, hedefler verilmelidir.

-    Ayrı toplanan tehlikeli atıkların adları atık kodları ile birlikte ve miktarları belirtilmelidir. Nüfusa ve nüfus artış oranına göre 3 yıllık olara tahmini hazırlanmalıdır.

-    Ayrı toplanan tehlikeli atıklar için geçici depolama veya ara depolama tesisleri var mı yok mu bilgi verilmelidir.

-    Geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi için taşıma planları yer almalıdır. (Haftalık aylık veya belli bir miktara erişince gönderileceği gibi.)

-    Taşıma için lisanslı araçlar belediyeye mi ait, yoksa lisanslı taşıma firmalarından mı karşılanıyor ya da ne planlanıyor, belirtilmelidir. 

-    Kamuoyunun bilgilendirilmesi için yapılanlar ve yapılacaklar anlatılmalıdır.

 

6-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin hazırlayacağı İl Yönetim Planlarında neler olmalıdır?

 

 İl Yönetim Planları, sanayiciden ve belediyelerden gelen atık yönetim planları doğrultusunda İl Müdürlüklerince değerlendirilerek Bakanlığımıza gönderilecektir. Gönderilen il atık yönetim planlarında yer alan bilgilere göre ülke yönetim planı hazırlanacağı için bu bilgiler  kısa ve öz olması gerekmektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek il yönetim planlarında mutlaka yer alması gereken bilgiler;

 

-    İlde bulunan tehlikeli atık üreten tesislerin ad ve adresleri,

-    İlde bulunan geri kazanım  ve bertaraf tesislerinin ad ve adresleri,

-    Hangi türden ne kadar miktarda atık oluşmaktadır. (Atık kodları verilerek)

-    Hangi geri kazanım tesislerine veya bertaraf tesislerine ne miktarda atık gönderilmektedir.

-    Ne kadar atık geri kazanım ve bertaraf için bekletilmektedir.

-    3 yıl sonra hangi atıktan ne kadar oluşacaktır.

 
0 Yorum :