Atık >> Atıkların Sınıflandırılması >> Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli Atıklar

Çevre ve insan sağlığı için zararlı olan yanıcı, yakıcı, korozif patlayıcı, kansorajen, tahriş edici ve zehirli atıkların tümü tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre bu tür atıkların belli başlı işlemlere tabi tutulması gerekmektedir.

Ülkemizdeki en yaygın tehlikeli atıklar;

-Kullanılmış kimyasal madde atıkları,

-Tehlikeli maddeyle kirlenmiş eldiven ve üstübü bezleri,

-Boya ve vernik kalıntıları,

-Atık yağlar,

-Eski pil ve aküler,

-Yağlı metal talaşları ve mekanik çamurlar

-Tarım ilaçları

-Floresan lambalar,

-Siyanür içeren atıklar vb.

Yukarıdan sayılan bu ve benzeri atıkların doğaya bırakılmaması ve düzenli bir şekilde lisanslı bertaraf tesislerine veya geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çevre ve insan sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan zararlı etkilere neden olabilmektedirler.

Tehlikeli atıklar proseslerine ve kaynaklarına göre atık yönetimi esaslarına ilişkin yönetmelikte tekstil endüstrisinden kaynaklanan atıklar, ısıl işlemlerden kaynaklanan atıklar veya organik kimyasal işlemlerden çıkan atıklar gibi ana başlıkları adı altında 20 sınıfa ayrılmıştır. Bu ayrılan sınıflara göre bir atığın tehlikeli olup olmadığı bulunabilmektedir. Bir atığın tehlikeli olup olmadığını anlamak için atığın yönetmelikteki koduna bakılır. Eğer atığın karşısında A harfi varsa atık kesinlikle tehlikelidir. Eğer M harfi varsa şüphelidir. M harfine sahip atıkların akredite olmuş çevre laboratuvarlarında analiz edilmesi gerekmektedir Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tehlikeli kabul edilen atıkların özellikleri belirtilmiştir. Bunlar;

-H1 Patlayıcı

-H2 Oksitleyici

-H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

-H3-B Tutuşabilen

-H4 Tahriş edici

-H5 Zararlı

-H6 Toksik

-H7 Kanserojen

-H8 Korozif

-H9 Enfeksiyon yapıcı

-H10 Teratojenik

-H11 Mutajenik

-H12

-H13

-H14 Ekotoksik

Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi işlemi özel araçlar gerektiren tehlikeli bir işlemdir ve bu işlemin kişisel olarak yapılması mümkün değildir. Günümüzde bu işlemler özel tesisler ve özel tehlikeli atık taşıma firmaları taraflından gerçekleştirilmektedir.  Tehlikeli maddelerin kendileri gibi ambalajlanmasında kullanılan ve maddeyle temas eden parçalarda tehlikeli atık sınıfına girmektedir. Bu tür atıkların da diğer atıklarla karıştırılmaması ve doğaya bırakılmaması gerekmektedir. Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ayrı tutup gerekli yerlere ileterek doğanın ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olabiliriz.
Etiketler :