Atık >> Atıkların Sınıflandırılması >> Tıbbi Atıklar

Tıbbi Atıklar

Tıbbi AtıkTıbbi Atıklar

Tıbbi atıklar genel olarak sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklara verilen addır. 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde ise tıbbi atık: ünitelerden kaynaklanan, yönetmeliğin EK-2 tablosunda C, D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar ve türevleri olarak tanımlanmıştır. Tıbbi atıklar doğru şekilde bertaraf edilmediklerinde hastalık ve yaralanmalara yol açabilir. Bu tür atıklar enfeksiyona neden olabilecek patojonler içermektedir. Ayrıca kalıtsal yapı yani DNA üzerinde değişikliklere neden olabilmektedir.

Tıbbi atıklarda toksik maddeler, tehlikeli kimyasal maddeler ya da farmasotik maddeler bulunmaktadır. Bulunan bu tehlikeli kimyasal maddelerin bazıları radyoaktif özellik taşıyabilmektedir.

Başlıca tıbbi atık türleri;

-Kan-kan ürünleri ve bunlara bulaşmış nesneler,

-Önlük ve eldiven gibi kullanılmış ameliyat giysileri,

-Atık diyaliz ekipmanları,

-Karantina atıkları,

-Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri,

-Enfekte deney hayvanı leşleri, kanı, organ parçaları ve bunlara temas eden tüm nesneler,

-Vücut parçaları, organik parçalar ve plasenta gibi insani patolojik atıklar,

-Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri,

-Enjektör iğneleri,

-Kullanılmış bistüri, lam, lamel ve benzerleri gibi atıklar genel olarak tıbbi atık sınıfında yer almaktadır.

Bu atıklar başta sağlık çalışanları ve yetkilileri tarafından oluşumları sırasında ayrılmalıdır. Tıbbi atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilmesi gerekmektedir. Sağlık Kuruluşlarında oluşan atıklar, bertaraf işlemi sırasında karışıklığa neden olmamak adına üç farklı renkte toplanmaktadır. Evsel nitelikli atıklar siyah renkli ve üzerinde özel işareti bulunan torbalarda, ilaç ve serum şişesi gibi cam atıklar ise mavi renkli ve üzerinde özel işareti bulunan torbalarda, ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik atıklar, kırmızı renkli ve üzerinde özel işareti bulunan torbalarda toplanmaktadır. Kesici – delici atıklar ise sarı renkli atık kovasına yerleştirilip ağzı kapatıldıktan sonra kırmızı torbalara konulmaktadır. Özel işaretli torbalarda saklanan tıbbi atıklar lisanslı firmalar tarafından toplanarak sterilizasyon, yakma ya da düzenli depolama işlemleri ile etkisiz hale getirilmektedir.
Etiketler :