Rewİstanbul 2015

Rewİstanbul

Geri Dönüşüm Alanında Son Yıllarda Yapılan En Kapsamlı Etkinlik: Rewİstanbul

               Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi konusunda atılan en büyük adımlardan biri olan Rewİstanbul, 11-13 Haziran tarihleri arasında faaliyetlerine başlıyor. Etkinlik kapsamında Türkiye ve dünya genelinde geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar, geliştirilen çevre teknolojileri, atık yönetimi gibi sektörün geleceğini ilgilendiren konular tartışılacak ve yol haritası çıkartılmaya çalışılacak.

“Ülkemizde oluşan atıkların yaklaşık %55’i geri dönüştürülebilir nitelikte”

               Yüksek Planlama Kurulu ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde sektörün içinde bulunan kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucunda yayımlanan “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı” na göre Türkiye’de üretim sonucu oluşan atıkların yarısından fazlasını geri dönüştürülebilir atıklar oluşturmaktadır. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşüm ve atık yönetiminin ülkemizin ekonomik yapısını ve bulunduğu çevresel durumu ne denli etkilediğini ortaya koymaktadır.

               Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 yılında yaptığı araştırmalar sonucunda yayınladığı verilere göre ülkemizde çevre sektöründe 19.3 milyar TL harcama yapılmıştır. Ayrıca  2013 yılına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda özel sektörde yer alan firmalar çevre konusunda yaptığı 4.3 milyar Tl’ lik harcamaya karşın 5.7 milyar TL gelir elde etmiştir.      Ana hatlarıyla 54  maddeden  oluşan “Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı”ında özel firmalara ve kamu kuruluşlarına yatırımlarına yönelik mali kaynakların verilmesi konusunda gerekli adımlar atılmıştır.

“Tüm Türkiye’nin katıldığı bir geri dönüşüm ve atık yönetim hareketi”

              Geri dönüşüm konusunda belirlenen hedeflerin başında toplumun tüm kesimlerinde geri dönüşüm bilincini oluşturmak ve ortak akıl ile yol almak belirlenmiştir. Bu sayede özel sektör temsilcilikleri , kamu kuruluşları ve devlet daha sağlam temeller üzerinde birleşerek somut ve geleceğe yönelik adımlar atabilecektir.

Rewİstanbul Fuarı 11-13 Haziran’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

 Yapılan tüm çalışmalar değerlendirildiğinde Rewİstanbul etkinliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Avrupa’nın çevre sektörü ile ilgili en önemli etkinliklerinden biri olan Rewİstanbul için detaylı bilgiye www.rewistanbul.com adresinden erişebilirsiniz.

0 Yorum :