Modern bir Atık Sahası Nasıl Çalışır?

Modern bir Atık Sahası Nasıl Çalışır? 

Atık Sahaları günümüz atık toplama teknolojisi içerisinde önemli bir yere sahip. Yalnızca atıkları toplama görevine sahip değil aynı zamanda onların kontrollü bir ortamda zararlı hale gelmesini de engeller. Istabul’da yaşanana Ümraniye çöplüğünün patlaması buna örnek olabillir. Dolayısıyla Atık Sahaları aslında benzer olayları yaşamamızı sağlar. Bunların yanında bir diğer önemli görevleri de zararlı kimyasalların yeraltı sularına ulaşmasını engellemesidir. Elbette bu kimyasalların engellenmesinde %100 lük bir başarı sağlanması zordur fakat insanların bilinclenmesi, teknolojinin biraz daha gelişmesiyle gerçkten fevkalade önem arzeden farklılıklar yaratmak mümkün olacaktır. Bunun için temelde 2 şeye ihtiyaç vardır: 1. Altyapı, 2. Farkındalık. 

Altyapı Yetersiz

Altyapı faaliyetleri günümüzde büyük firmalar ve belediyeler tarafından yapılmakta. Şuan fevkalade yetersiz durumda olan altyapı sorunlarına bir başka yazıda daha fazla yer ayırabiliriz, fakat işi sadece altyapıya bırakmak da yanlış olur. Farkındalık da çok önemlidir. Hatta farkındalık çoğu zaman altyapının kurulmasını tetikler ve süreci çok hızlandırabilir. Bu nedenle bu yazıda biraz atık sahaları,  atık alanlar yada modern çöp sahaları nasıl çalışır ondan bahsedeceğiz.

Aşağıda gördügünüz video ingilizce hazırlanmış olmasına karşın atık sahalrının nasıl çalıştığını çok iyi bir şekilde anlatmış. Hatta videonun sonunda aslında bizim yazımızın başında deyindigimiz kısma da vurgu yapmış. Bu nedenle bu videoyu seyredip yazının devamını öyle okursanız çok daha iyi olur.

Modern Atık Sahaları Nasıl Çalışır Video

 

Kontollü Alanda Bir Canlı!

Atık alanların temel prensibi, kontrollü bir alanda çöplerin birikmesi ve kendi içinde proseslerini devam ettirmesidir. Atık alanları aslında bir canlı gibi düşünmekte yarar var. Bu canlı hem büyürken, yani atık alırken hem de artık olgunluğa eriştiğinde kendi sistematiği içinde dışarıya artık ürün verir. Bunların en önemlileri Gas ve Sıvı olarak dışarı çıkar. Gas çoğunlukla metan gazı ve carbondioksit, sıvı da genel olarak atıkların çeşidine göre çeşitli kimyasallar ve sıvıda çözünmüş maddeler. Bu ikisinin kontrol edilmesi aslında bir atık sahasını ortaya çıkarır. Sıvının topraga ve yeraltına sızmasını engellemelisiniz, gazın da atmosfere gitmesini. 

Enerji Kaynağı

Metan gazı enerji değeri olduğu için Avrupa ve Amerika’da bu belirli ölçekteki atık alanlarında bu gazı enerjiye dönüştüren sistemler de atık sahasının yanında kurulmuştur. Sıvıların kontrol edilmesi için de atık sahasının altında biriken sıvıyı dışarı kontrollü bir alana pompalayacak bir sistem kurulur. Dışarıya pompalanan sıvı filtrelenir ve içindeki kimyasalların miktarlarına göre çeşitli şekillerde zararsız hale getirilir.

Koku Kontrolü

İyi çalışan bir atık alanda yada atık sahasında bu sistemler uygulandığında hem enerji kazanımı, hem çevre korunumu beraberinde gelir. Aynı zamanda atmosfere salınacak gazın kontrol edilmesi sayesinde koku kontrolü de büyük oranda yapılmış olur ve çöp kokusu etrafa yayılmamış olur.

Atık Alanları Tek Başına Çözüm Değildir

Fakat videonun sonunda da olduğu gibi atık sahaları tabanları ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, eninde sonunda sıvı sızdırır. Çünkü tüm maddeler sıvıyı sızdırır. Yalnızca sızma süresi maddeden maddeye değişir. Şuanki teknolojide atık alanlar yaklaşık 100 yıllık bir sızdırmazlık süresine göre yapılırlar/yapılmalıdırlar. Fakat sonrasında da mutlaka hafif sızmalar olur ve hem toprağa hem yeraltı suyuna bu sızmalar karışır ve dolayısıyla kirlilik oluşturur. Kimyasal maddelerin sızması durumunda belirli oranlardan sonra yeraltı suları içilmez hale gelebilr. Bu nedenle bu çok tehlikelidir. Bu konuda alınabilecek en iyi önlem de kimyasal madde içeren atıkları normal atık sahaları yerine tehlikeli maddeler toplayan atık sahalarında toplamaktır. 

Elektroniklerinizi Çöpe Atmayın!

Kimyasallara elektronik malzemelerde fazlasıyla vardır. Cep telefonlarında, laptop, bilgisayar ve pillerde, civa gibi en bilindik olanlardan kimyasallar vardır ve bunların suya karışması gerçekten tehlikelidir. Farkındalık oluşturmanın bir ayağı da budur. Bir yazıda bunların hepsinden bahsetmek olanaksız. Elektronik atıklarla ilgili yazımızı önmüzdeki haftalarda daha ayrıntılı bir şekilde yayınlanacaktır. 

AtıkSahası.com , atıkların en doğru bi şekilde hem tekrar kaynağa dönüştürülmesi hem de doğru bir şekilde depolanması ve dogaya zarar degil fayda olarak geri dönmesi için hizmet vermektedir
0 Yorum :