Atık >> Atıkların Sınıflandırılması >> Evsel Atıklar

Evsel Atıklar

Evsel AtıklarEvsel Atıklar(Belediye Atıkları)

Evlerden, bahçe, park ve piknik alanları gibi halka açık yerlerden, endüstriyel içeriklere sahip atık oluşturmayan işyerlerinden atılan tehlikeli ve zararlı atık kavramına girmeyen atıklara genel olarak evsel atık ya da belediye atıkları denmektedir. Günlük rutin faaliyetler sonucu ev ortamında oluşabilecek tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmeyen her türlü katı atık evsel atık sınıfına girmektedir.

Ülkemizde kişi başına düşen atık miktarı günlük 0,6 kg olup evsel nitelikli katı atık ortalama olarak 1 kg atık üretilmektedir. Buna göre günde ortalama 55000 ile 60000 ton arasında, yılda toplam 27 milyon ton civarında evsel nitelikli katı atık üretildiği tahmin edilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2008 yılında Türkiye’de atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerden toplanan yaklaşık 25 milyon ton atığın;

  • %41,3'ü belediye çöplüğünde,
  • %9,3'ü büyükşehir belediyesi çöplüğünde,
  • %1,4'ü başka belediye çöplüğünde,
  •  %1'i açıkta yakılarak,
  • %0,4'ü gömülerek,
  • %0,2'si dereye ve göle dökülerek bertaraf edilmiş,
  • %44,9‟u düzenli depolama sahalarına,
  •  %1,1'i ise kompost tesislerine götürülerek uygun proseslerde işlemler gerçekleştirilmiştir.

Belediye atıkları, genel olarak tehlikesiz olarak sınıflandırılan ve evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan atıklardan oluşmaktadır. Türkiye’de sanayi alanındaki ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı, atık çeşitleri, gerek kütle gerekse hacim değerlerindeki artış ortaya çıkan her atık türü için ayrı bir atık yönetim sistemi kurmak yerine tüm atıkları içine alan entegre bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır. 2006 yılında ülkemizde yapılan Katı Atık Ana Planı Projesi (KAAP) kapsamında yapılan evsel atık içeriğini belirleme çalışmasının sonuçlarına göre evsel atıkların %34’ünü mutfaktan çıkan organik içerikli atıklar, yaklaşık %22’sini yanıcı olmayan maddeler, %19’unu yanabilen maddeler, geriye kalan %25’ini ise ambalaj atıkları(yüzde 11 kağıt, yüzde 6 cam, yüzde 5 karton, yüzde 2 plastik) oluşturmaktadır. Bu sonuçlar da belediye atıklarının yani evsel atıkların toplama merkezlerine gönderilmeden önce ayrıştırılıp geri dönüşüme veya geri kazanım işlemlerine sokulması sonucunda ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı ortaya koymaktadır.
Etiketler :