Atıklarımı Neden Lisanslı Geri Dönüşüm Firmalarına Vermeliyim?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sanayi kuruluşlarında oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verilmemesi adına yaptığı çalışmaları ve önlemleri gün geçtikçe arttırmakta. Bu konuda yapılan çalışmaların başında revize ettiği ya da yayınladığı yeni yönetmelikler ve her geçen gün artan çevre denetimleri ve cezaları gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yaptığı açıklamalarda sanayi kuruluşlarına verilen cezaların büyük kısmının mevzuata aykırı şekilde atıklarını bertaraf eden firmalara kesildiğini belirtmiştir. 2014 yılının ilk 4 ayında toplam 13718 çevre denetimi yapıldığını belirten Güllüce, bu denetimler neticesinde 506 işletmeye 20 milyon 549 bin 785 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Amaç Kuruluşları Cezalandırmak Değil Çevre Bilinci Oluşturmak

Son yıllarda artan çevre kirliliği haberleri ve araştırmaları günümüzde herkesin dikkatini çekmekte ve bu konuda düşünmeye sevk etmekte. Bu kirliliğin başlıca etkenleri arasında maalesef sanayi kuruluşları geliyor. Üretim sonucu oluşan atıklar hava kirliliğine, toprak kirliliğine, su kirliliğine ve dolaylı ya da doğrudan insan sağlığına zarar veriyor. Bunun önüne geçmek ve daha yaşanabilir bir çevre adına ortak akıl ile hareket etmek gerekiyor. Bu sistem günümüzde artık daha sesli olarak ifade edilmeye başlandı. Artık firmalar yıllık üretim miktarları ve kazandığı paraların yanında çevre adına yaptığı çalışmalarla da övünmeye ve gururlanmaya başladı.

 

 

Geri Dönüşüm Firmalarına Verdiğimiz Atıklara Ne Oluyor?

 Türkiye’de yaklaşık 2100 adet lisanslı geri dönüşüm firması ve bertaraf tesisi mevcut. Yapılan araştırmalar her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olsak da geri dönüşümün ülke ekonomisine ve çevreye olan katkısını ortaya koyuyor. 2013 yılında yapılan araştırmalar sonucuna göre Türkiye;

-Ömrünü tamamlamış 117 bin ton lastikten 37,5 milyon,

-64 bin ton atık akümülatörden 87,5 milyon,

-18 bin 750 ton atık motor yağından 23 milyon,

-10 bin 648 adet ömrünü tamamlamış hurda araçtan 59 milyon,

-1 milyon 900 bin ton kâğıt, plastik, cam ve metal ambalaj atığından 1,1 milyar,

-232 söküm amaçlı gelen gemiden 750 bin ton hurda ve bu hurdaların geri dönüşümü sonucu elde edilen gelirin yaklaşık 720 milyon TL kazanç sağlamıştır. Bu araştırmalar da geri dönüşümün önemini ve atıklarımız yüzünden çöpe giden paranın ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Mevzuatlarda ve yönetmeliklerde belirtilen değerlere uygun olarak geri dönüşüm sonucu oluşan maddeler tekrar sanayi kuruluşlarınca hammadde olarak kullanılıyor. Bu sayede hem ülke ekonomisi hem de çevre kazanıyor. 2015 yılında çıkan Atık Yönetimi Yönetmeliği(Yönetmelik ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız) ile de artık bir sanayi kuruluşundan çıkan atıkların başka bir firmanın hammaddesi olarak kullanılabilmesinin önünü açmıştır. 10 yıl önce sanayi kuruluşlarınca lüks olarak gözüken geri dönüşüm sektörü günümüzde artık bir ihtiyaç olarak algılanmaya başlandı.
0 Yorum :