Atık Yönetimi Yönetmeliği

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı “Atık Yönetimi Yönetmeliğini” Yayınladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıkların geri dönüşümü, kazanımı, doğal kaynakların tüketiminin düşürülmesi ve yeniden kullanımı konusunda 02.04.2015 tarihinde “Atık Yönetimi Yönetmeliği”’ni yayınladı. Yayınlanan yeni yönetmelik ile beraber; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Yönetmelik kapsamında, atık yönetiminin genel durumu, uygulanması gereken temel prensipler, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ele alınarak sektördeki aksaklıklar ve zaman kayıplarının giderilmesi hedef alınmış, bu sayede de çevre yatırımlarının ekonomiye olan katkısının arttırılması hedeflenmiştir.

Yeni yönetmelikle beraber;

-Oluşan atıkların hammadde olarak kullanılması kolaylaştırılmıştır. Bu sayede herhangi bir endüstrinin atığı başka bir endüstrinin hammaddesi olarak kullanılabilecektir.

-Evsel nitelikli atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, elektronik atıklar vb. tüm üretim sonucu oluşan atıklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

-Yönetmelik sektörün iki tarafında bulunan kişiler için anlaşılır olması hedeflenmiştir.

-Avrupa Birliği Atık Çevre Direktifi’ nde maddeler ile uyum halinde olması amaçlanmıştır.

-Belediyelere ise, atıklarının hacminin azaltılması, kısmen enerji veya maddesel geri kazanımının sağlanması amacıyla çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması amaçlanmıştır.

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sormak amacıyla yayınladığı “Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” için T.M.M.O.B. Çevre Mühendisleri Odası, İstaç A.Ş. ve Çevko Vakfı ortak bir panelde bir araya gelmiş, ilgili maddelerde itirazlarını ve önerilerini belirtmişlerdir. Yeni Yönetmeliğin mevcut sorunlara çözüm olup olamayacağı önümüzdeki günlerde kendini gösterecektir.

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği için tıklayınız
0 Yorum :