Atık >> Atıkların Sınıflandırılması

Atıkların Sınıflandırılması

Atık Sınıfları

Atıklar Nasıl Sınıflandırılır?

Atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin tasarımı, tesisi ve işletilmesi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir.

 

Sınıflandırma işleminde değişik yaklaşımlar olmasına karşın genellikle atıklar;

 • Bileşimine ve ihtiva ettiği maddelerin özelliklerine,
 • Kaynaklarına göre atıklar olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılmaktadır.

Bileşimine göre atıklar;

 • Organik 1: Kompostlaştırma işlemine tabi tutulabilen ve yanabilir organikler (bitkisel, hayvansal, kağıt, tekstil atıkları...)
 • Organik 2: biyokimyasal ayrışması imkanız yada çok yavaş olan organikler (odun, kağıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar)
 • İnert maddeler: yanmayan maddelerdir.(cam atık, porselen atık, taş ve kil atıkları)

Kaynaklarına göre atıklar;

 • Evsel Atıklar
 • İnşaat(Hafriyat) Atıkları
 • Tehlikeli Atıklar
 • Tıbbi Atıklar
 • Ambalaj Atıkları
 • Atık Pil ve Akümülatörler
 • Atık Yağlar
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler(ÖTL)
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlar
 • Elektronik Atıklar

şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca atıklar üretim aşamalarına ve ihtiva ettiği maddelere göre Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek IV’ünde yer alan Atık Listesi ile 971 atık kodunda incelenmektedir.
Etiketler :