Aslında Atık Dediğimiz Şey Tam Olarak...

   Atık en basit tanımı ile "ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra atılan kısmıdır. Evde, işte, sanayide, tarımda, turizmde, inşaat sektöründe, fabrikalarda ve çeşitli alanlarda sürekli doğaya atık vermekteyiz. Peki hayatımızın her alanında bulunan atıklar, atıkların miktarları ve tüketim alışkanlıkları ile atıklar arasındaki ilişkiyi biliyor muyuz?

   Atık konusuna en baştan başlayacak olursak TDK bize atığın tanımını

  • Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde”
  • Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı
  • sıfat Atılmış, atılan

olarak yaptığını görürüz.  Fakat ne yazıktır ki günümüzde atık olarak nitelendiremeyeceğimiz bir çok şeyi atık olarak görüp ona göre muamele göstermekteyiz.  Türkiyede sadece evsel atık olarak yılda 30 Milyon Ton doğaya geri verilmektedir.  Ve ne yazık  ki bu miktar her yıl insanların yaşam tarzlarının değişmesiyle biraz daha artmaktadır.  Teknolojinin ve insan alışkanlıklarının değişmesiyle atıkların türleri ve miktarlarıda değişmiştir. Örneğin nükleer teknolojinin gelişmesiyle radyoaktif atıklar ortaya çıkmış ve dünya için temizlenemeyen atıklar olarak yerini almıştır.

   Bir bölgedeki atık türlerine ve miktarlarına bakıldığında o yöre halkının geçim kaynağını, yaşantısını, alışkanlıkarını vb bir çok özelliği hakkında bilgi edebilmekte mümkün olmaktadır.  Kentsel bölgelerden çıkan atıklarda yoğun olarak ambalaj atıkları görünürken köy ve beldelerde daha çok organik atık görülebilmektedir. Yine miktar olarak baktığımızda köy be beldelerde kente nazaran daha az miktarda atık çıkmaktadır. Şehirlerde kişi başına oluşan atık sayısına bakacak olursak bazı şehirlerin  ''Aydın 1,60, Aksaray 1,59, Bingöl 1,49, Sivas 1,4, Antalya 1,36, Bolu ve Isparta 1,2, Manisa 1,16, Bursa 1,02, Konya 1,01, Adana 1, Samsun 0,94, Mersin 0,84, Erzincan 0,76, Muş 0,64, Trabzon 0,5, Şırnak 0,43, Mardin 0,4 kilogram.'' Olduğu görülmektedir. Aslında bu rakamlara bakarak oradaki insanların tüketim alışkanlıkları hakkında bize bilgi verdiği açıkça görülmektedir.

   Aslında atıkların artması değerlendirildiği takdirde doğaya zarar yerine doğaya ve insanlara artısı olacaktır. Çünkü doğaya atılan birçok atığın ekonomik olarak bi değeri bulunmaktadır. Bir nevi atığımızı biz çöpe atarken aslında paramızı atmış bulunuyoruz. Örneğin şuanda ülkemizde çıkan atıkların Pazar değeri yıllık 5 milyar Euro civarı ve bu her geçen yıl yasa ve teşfiklerle artmaktadır. Kısacası bu 5 milyar Euroyu belediye ve özel sektördeki geri dönüşüm ve bertaraf firmaların yıllık yaptıkları cirolar diyebiliriz. Ve bu 5 miyar Euroyu bizim attığımız atıkların geri dönüşümü ve bertarafından sağlamaktadırlar. Dünyada size atık sektörünün yıllık cirosu 600 Milyar Dolar olarak gözükmektedir.

   Ülkemizde de son yıllarda yapılan değişikliklerle atık yönetimine önem verilmiş ve yasalarla desteklenmiştir. Fakat ne yazık ki bunların kontrol ve denetiminde büyük zafiyetler bulunduğu için tam olarak başarı sağlanamadığı açıkça görülmektedir. Atık kaynaklarının tespiti, türleri ve miktarlarını kayıt altına almak için hem geri dönüşüm/bertaraf firmalarını hem de atık üreticilerini kayıt altına alarak çıkan atıkları hangi firmalara ve ne kadar miktarda verdiğini belgelemek istemektedir. Bunun için atık üreticisi atıklarını türlerine ayırıp miktarını belirttikten sonra atıklarını alabilecek uygun firma bulma yoluna düşerler. Ve bulduğu bu firmalarla sözleşme yaparak belgelemek kaydı ile atıklarını bu lisanslı firmalara vererek atıklarını değerlendirmiş olurlar. Atiksahasi.com üzerinden de Türkiyede ki lisanslı firmalara anında ulaşıp atıklarınız için hemen teklif isteyebilirsiniz. Sözleşmeleri yaptıktan sonra http://www.csb.gov.tr/db/manisa/webmenu/webmenu9055.pdf adresinden Endüstriyel(Tehlikeli-Tehlikesiz) Yönetim Planı formatını indirip firmanızın yönetim planını hazırlayıp bakanlığa sunabilirsiniz. Aslında atıklarla ilgili yazılabilecek çok şey var fakat biz bu yazıyı şimdililk burada bitiriyoruz. 

 

Anahtar Kelime : Atık nedir, yıllık atık miktarı, atık pazarı cirosu, tdk atık, endüstriyel atık yönetim plan formatı, tehlikeli-tehlikesiz atık yönetim plan formatı

 

 

 
0 Yorum :