Atıklarınızı Verebileceğiniz Lisanslı Firmaları Bulun ve Teklif İsteyin !

Online Atık Yönetimi sayesinde firmanızdan çıkan her türlü (Ambalaj, Tehlikeli, Tehlikesiz, İnşaat ve Yıkıntı, Tıbbi, Endüstrilyel, Yağ vb) atıklarınızı bugün geri dönüşüm ve bertaraf firmalarına verin.

 • - Atık Yönetim Sistemi Tamamen Ücretsiz
 • - Üyelik İşlemi Yok
 • - Lisanslı Firmalar
Teknolojiyi mesleğinde de kullan !

Atık Yönetimi; atıklarınızı verirken hem zamandan tasarruf edin hem de atıklarınıza verilen en uygun fiyatı seçerek kazançlı çıkmanın heyecanını yaşayın.

Atiksahasi notebook
 • Atık Üreticisi firmasında çıkan Tehlikeli-Tehlikesiz, Ambalaj,İnşaat, Yıkıntı ve Yağ Atıkları gibi atıkların kodlarını belirledikten sonra, miktarı ve hizmet almak istediği şehirleri sisteme girer.
 • Sistem girilen bu atık kodlarını istenilen şehire göre uygun lisanslı geri dönüşüm / bertaraf firmalarını listeler ve teklifi mail yoluyla firmalara iletir.
 • Geri Dönüşüm / Bertaraf firmaları kendilerine gelen maillere atığınıza tekliflerini sunarak size mail veya telefon yoluyla geri dönüş yapar.
 • Atık Üreticisi atıklarına en uygun teklifi seçerek hem zamandan hemde paradan tasarruf sağlayarak atıklarını en iyi şekilde değerlendirmiş olur.
Müşteri Portföyünüzü Arttırın!

Atık sahası yöneticisi misiniz? Sahanızda belirli atıkları kabul ediyor ve firmaların size ulaşmasını mı istiyorsunuz?
Fiyatlarınızın uygun olduğunu ama müşterilerin bundan haberi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Artık endişelenmeyin.
Tek yapmanız gereken mail adresinize gelen teklif için fiyat vermek!
Sizi bilgilendirmemizi ister misiniz ?

     

Atık Nedir Biliyor muyuz?

Atığın tanımı kısaca kullanım süresi dolmuş ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddeler olarak tanımlayabiliriz. Çöp ise içinden, kağıt, cam, metal, plastik gibi parçalar ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde kullanımı mümkün olmayan artık malzemeye çöp denir.

Peki Atık Türleri Nelerdir?

 • Evsel Atıklar: Evlerden kaynaklanan atıklar, ticari atıklar, idari atıklar ve pazaryerlerinden kaynaklanan atıklarla benzeri artık malzemelerin kullanılamaz ve çöp durumuna gelmiş atıklara verilen addır.
 • İnşaat Atıkları: İnşaat yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır.
 • Tehlikeli Atıklar: Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava, su kalitesi üzerinde risk teşkil eden, patlayıcı - yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin gelişmesine elverişli atıklardır.
 • Tıbbi Atıklar: Sağlık kuruluşları, laboratuarlar ve araştırma kurumları tarafından üretilen tüm atıklarla evde tıbbi bölüm işleri (diyaliz, insülin, enjeksiyon vs.) gibi küçük dağınık kaynaklardan ortaya çıkan her türlü atıklardır.
 • Ambalaj Atıkları:Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan , bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıkları.
 • Atık Pil ve Akümülatörler:Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir.
 • Atık Yağlar: Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez hale gelmesidir.
 • Atık Lastikler: Belli kullanım sonunda fiziksel ve kimyasal olarak değişerek amacı için kullanılamayacak duruma gelen lastiklerdir.

Atık Yönetimi Gelen Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirtildiği yönetmeliktir.Bu yönetmelik aşağıda yazılanları kapsamaktadır.

 • 1) Planlama dönemine ilişkin olarak atığın kaynağı, miktarı ve türü
 • 2) Atık yönetimine ilişkin yasal düzenlemeler ve teknik şartlar
 • 3) Farklı şekilde yönetilmesi gereken atıklar için yapılacak özel düzenlemeler
 • 4) Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri
 • 5) Lisans uygulamasından muaf tutulacak tesisler, atık türleri ve miktarları
 • 6) Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek / tüzel kişiler
 • 7) Bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri